Sandviç panel ısı geçirgenliği
Sandviç panel karşılaştırması

YapıPAN SIP SANDVİÇ PANEL ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI: 0,040 W/mK

 

Bilmeyenler için ISI İLETKENLİK KATSAYISI’nın tanımına ve yalıtım için önemine kısaca değinelim.

“Isı”yı ve “Isı yalıtımı”nı tanımlamadan “Isı iletkenlik katsayısı”nı tanımlamak zordur. Isı, yüksek sıcaklıklı ortamdan, daha düşük sıcaklıklı ortama kendiliğinden taşınan bir enerji türüdür. Kış aylarında içerideki sıcak havanın, dışarıdaki soğuk ortama taşınarak, içerinin soğumasını önlemek, yaz aylarında ise dışarıdaki sıcak havanın, daha az sıcak olan iç ortama taşınarak içerinin ısınmasını önlemek amacıyla, özel malzemelerle yapı kabuğu (dış duvarlar, kapılar, döşeme, tavan, çatı ve pencereler) üzerinde yapılan ısı geçişlerini sınırlandırma işlemine “ısı yalıtımı” denir.

 

 

Bu bilgilerin ışığında, ısı iletkenlik katsayısını “Bir malzemenin fiziksel ve kimyasal yapısına bağlı olarak o malzemenin ısıyı ne kadar iyi ilettiğinin ya da malzemenin ısı geçişine göstermiş olduğu direncin tanımıdır.” şeklinde tanımlayabiliriz. Bir malzemenin ısı iletkenlik katsayısı (λ) ne kadar küçükse, ısı yalıtımı o kadar iyi demektir. Ancak bu değer tek başına bir şey belirtmez. Çünkü ancak ısı iletkenlik katsayısı (λ) ile malzemenin kalınlığı birlikte değerlendirildiğinde o malzemenin yalıtım özelliği ile ilgili bir sonuca ulaşabiliriz. Bir malzemenin ısıl iletkenlik değeri düşük olsa bile, malzeme uygulamada yeterli kalınlığa ulaşamıyorsa bu malzemeyle ısı yalıtımı yapılamaz. Avrupa Standartlarında, ısı iletkenlik katsayısı λ=0,065 W/mK’nin altında olan malzemeler ısı yalıtım malzemeleri olarak tanımlanır. Isı iletkenlik katsayısı λ=0,065 W/mK nin üstünde olan malzemeler ise yalnızca yapı malzemeleri olarak tanımlanır.

 

Yalnızca bu özelliği bile YapıPAN SIP Sandviç Paneli tek başına bir yalıtım malzemesi yapmaktadır.

YapıPAN SIP Sandviç Panellerin çekirdeğinde (dolgusunda) kullanılan YapıPOR marka EPS’lerin (strafor) kalınlığı genelde 100 mm., 120 mm. ya da 150 mm. olarak hazırlanmaktadır.

Dış duvarlarda en düşük kalınlık olarak üretilen 10 cm. kalınlığındaki EPS plaka bile, ısı geçirgenliği olarak 120 cm. tuğla duvara, 50 cm. gazbetona ve 500 cm. betona  eşdeğerdir. Bu özelliği sayesinde YapıPAN SIP Paneller size günümüz piyasasındaki hiçbir duvar malzemesinin sağlayamayacağı olağanüstülükte bir ısı yalıtımı sağlar.

NOT: Isı geçirgenlik katsayısı YapıPAN SIP-OSB ve YapıPAN SIP-Fibercement için farklıdır.