Sağlam Hazır Duvar SIP Panel
Hazır Duvar Testi
SIP Panel Profil
Sandviç panel testi
Sandviç panel testi

YapıPAN SIP SANDVİÇ PANEL FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

 

SIP Sandviç Panellerin iç ve dış yüzeylerinde kullanılan OSB levhalar, Fibercement levhalar ve MgO levhalar ESNEK ve DAYANIKLI bir yapıya sahiptirler ve kendilerinden beklenen ve tasarlanan dayanıklılığı gösterirler. Her iki yüzeyinde OSB, Fibercement ya da MgO levha kullanılan bu sistemin davranışsal ve dayanımsal teknik özellikleri NPI çelik profillere benzemektedir.

 

Örneğin 1.220 mm. x 2.440 mm. x 174 mm. boyutlarındaki bir YapıPAN SIP-OSB Sandviç Panel, yatay yükleme testi sırasında 2.000 kg.’lık eksenel yükü çok rahat bir şekilde taşımaktadır. Bu da 670 kg./m2’ye eşdeğerdir. Boşluklu ve ön üretimli betonarme hazır döşemenin tasarım dayanımı 300 – 400 kg./m2’dir. Döşemelerin tasarım dayanımı genellikle 150 kg./m2’dir. Çatılarda ise hesaplanacak olan kar yükü en fazla 180 kg./m2’dir (en çok kar yağan ilimizde bile çok seyrek karşılaşılan bir değerdir). Görüldüğü gibi SIP Sandviç Paneller hem kar yükünü hem de döşemelerdeki hareketli (mekanik) ve durgun (statik) yükleri çok rahat karşılayabilecek özelliktedirler.

OSB levhaların yüksek yük altında esnemesi ancak kırılmaması ona çok büyük üstünlük kazandırmaktadır.

Aynı şekilde SIP Sandviç Panele dik olarak yükleme yapıldığında ise 11.000 kg./m. eksenel bir yükü çok rahat şekilde taşımaktadırlar. Kaba bir hesapla, 10 metre X 10 metre = 100 m2 lik YapıPAN SIP Sandviç Panelden kurulu bir yapı, 440.000 kg.’a kadar yükleme yapılabilmektedir. (Evin çevresi 40 m. olmaktadır; 40 metre X 11.000 kg./metre = 440.000 kg.).

 

Elde edilen sonuçlar, günümüz inşaat standartlarını çok yüksek ölçüde karşılamakta ve sahip olduğu özellikleri ile gereksiz malzeme kullanımını engellemektedir.

Panellerin iç ve dış yüzeylerindeki levhalar NPI çelik profillerdeki yatay flanşlar gibi çalışır ve çekirdeğindeki (dolgusundaki) YapıPOR marka EPS (strafor) ise NPI profildeki bağlantı elemanı görevini üstlenir. Yatay yüklemelerde yükün uygulandığı yüzeydeki OSB levhanın dış yüzeyi (Üst levhanın üst yüzeyi) basınca çalışırken, diğer yüzeyi (Üst levhanın alt yüzeyi) çekmeye çalışır. EPS aracılığı ile yükün bir kısmı diğer yüzeydeki OSB levhaya (Alt levhaya) iletilir ve alt levhada da yine aynı şekilde üst yüzey basınca, alt yüzey de çekmeye dayanır.

 

OSB levhanın esnek olması ve yüksek yeti (performans) gücü bize sağlam bir sistem kesiti vermektedir. Bu esneklik önemlidir çünkü OSB levhalar tam da bu özellikleri yardımı ile rüzgar ve deprem yükünü karşılamaktadırlar.

 

Ayrıca çekirdek kısmındaki YapıPOR marka EPS (strafor) ne kadar kalın olursa, YapıPAN SIP Sandviç Panel de eksenel yüklere karşı o kadar dayanıklı olur.